شبکه فروش

نقشه (1)

در حال حاضر دستگاه های PEIXIN در سراسر چین و بسیاری از مناطق دیگر جهان از جمله ژاپن ، شرق میانه ، اروپای شرقی ، آسیای جنوبی ، آفریقا ، آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی به مشتریان خود می رسد. PEIXIN به لطف آن شبکه جهانی گسترده ای تولید کرده است که به واسطه آن ما تقریباً به 500 تولیدکننده محصولات بهداشتی روزانه در سطح جهان رسیده ایم.